LK Improver

Tạo độ dai cho sản phẩm, tăng kết dính và liên kết cho khối bột.

Gusto LK07

Phụ gia tạo dai giòn cho mì tươi, tăng kết dính