Đường Aspartame – đường ăn kiêng, đường tổng hợp

Aspartame đường tổng hợp có độ ngọt gấp 200 lần đường kính, với tỉ lệ sử dụng ít đã mang lại độ ngọt mong muốn, giúp tiết giảm giá thành sản phẩm

Acesulfame Potassium – Đường ăn kiêng (tổng hợp)

Acesulfame Potassium – đường tổng hợp có độ ngọt gấp 180-200 lần đường kính, với tỉ lệ sử dụng ít đã mang lại độ ngọt.

Phụ gia nước giải khát Xanthan gum

Chất làm dày, chất tạo đặc, chất tạo sánh tăng cường cảm quan cho sản phẩm.

Acid sorbic – chất bảo quản, chống mốc

Để bảo quản, chống mốc, chống vi sinh vật, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Calcium propionate Hà Lan – bảo quản bánh

Để bảo quản, chống mốc, chống vi sinh vật, kéo dài thời gian bảo quản các loại bánh.

Sodium benzoate Estonia, chất bảo quản, chống mốc

Để bảo quản, chống mốc, chống vi sinh vật, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Phụ gia mì bún phở Star-Fresh 9

Tẩy trắng thực phẩm, tạo dai tinh bột, chống vi sinh vật, kéo dài thời gian bảo quản cho mì bún phở