Phụ gia được phép sử dụng trong bún

Benzo P10

Benzo P10 – Dạng bột mịn màu vàng nhạt Bảo quản các sản phẩm mì, bún, phở,… Đăng ký nhận mẫu thử miễn phí/Mua hàng

Phụ gia làm bún dai ngon an toàn

Nasa R102 Plus

Nasa R102 Plus – Dạng bột mịn màu vàng nhạt – Bảo quản các sản phẩm nem, chả lụa, lạp xưởng, mì, bún, phở,…