FRISHITA UNIVERSAL RX207

Phụ gia thực phẩm giúp bảo quản các sản phẩm thịt cá chế biến như chả lụa, chả bò,… không để lại hậu vị đắng, thay thế benzoate, sorbate được bộ Y Tế cho phép sử dụng.

NASA R102 PLUS

Phụ gia thực phẩm giúp kéo dài thời gian sử dụng, thay thế benzoate, sorbate được bộ y tế cho phép sử dụng trong sản phẩm thịt cá có qua quá trình xử lý nhiệt.