NASA R102 PLUS

Phụ gia thực phẩm giúp bảo quản các sản phẩm thịt cá chế biến như chả lụa, chả bò,… không để lại hậu vị đắng, thay thế benzoate, sorbate được bộ Y Tế cho phép sử dụng.

NARUTO GLX203

Phụ gia thực phẩm giúp kéo dài thời gian sử dụng, thay thế benzoate, sorbate, an toàn hiệu quả được bộ y tế cho phép sử dụng trong sản phẩm thịt cá có qua quá trình xử lý nhiệt.

NISIN E234

Chất bảo quản thực phẩm gốc tự nhiên, an toàn hiệu quả. Kéo dài thời gian sử dụng, chống chua nhớt, ôi thiu. Được BTY cho phép sử dụng trong sản phẩm thịt cá có qua quá trình xử lý nhiệt.