CẤU TRÚC CHO THỊT CÁ CHẾ BIẾN

Tạo cấu trúc giòn dai, tăng độ kết dính cho thịt cá. Xử lý thịt yếu, tái tạo độ dẻo cho các loại thịt đông lạnh; tăng khả năng giữ nước cho khối thịt.

BẢO QUẢN SẢN PHẨM THỊT CÁ CHẾ BIẾN

Bảo quản thay thế benzoate, sorbate được bộ y tế cho phép sử dụng trong sản phẩm thịt cá có qua quá trình xử lý nhiệt.

ENZYME TG

Cải thiện một số đặc tính chức năng và tính chất lưu biến của các sản phẩm từ protein cơ thịt

PHỤ GIA TẠO MÀU

Tạo màu đỏ cho các sản phẩm ham, jambong, nem, lạp xưởng

Tạo màu vàng cho các sản phẩm chiên như cá viên, chả cá chiên,…