PHỤ GIA TẠO DẺO DAI GIÒN SỰC | ULTRABIND LK207

Phụ gia thực phẩm giúp tăng độ kết dính, tái tạo độ dẻo cho thịt đông lạnh, tạo cấu trúc giòn dai giòn dẻo sực cho chả lụa, xúc xích,…

bột phụ gia xúc xích
PHỤ GIA TẠO CẤU TRÚC CỨNG CHẮC | LIMPHOS A200

Phụ gia thực phẩm giúp tạo cấu trúc cứng chắc dai giòn cho chả lụa, chả bò, bò viên, chả cá, cá viên,..

PHỤ GIA KẾT DÍNH HÚT GIỮ NƯỚC | MEAT BINDER MP07

Phụ gia thực phẩm giúp tăng kết dính, hút giữ nước, tạo vết cắt mịn màng cho Jambon, chả lụa,…

PHỤ GIA TẠO DAI GIÒN | GUSTO LK07

Phụ gia thực phẩm giúp tạo cấu trúc dai giòn, phù hợp với các dòng sản phẩm chả lụa, chả cá, cá viên, giò thủ…

PHỤ GIA TẠO GIÒN DAI | LIMPHOS IN606

Phụ gia thực phẩm giúp tăng độ dai giòn cho giò chả, xúc xích,…(dùng được cho nguyên liệu thịt nóng, thịt đông lạnh, file gà)

phụ gia tạo liên kết
PHỤ GIA TẠO GIÒN DAI | LIMPHOS GM604

Phụ gia thực phẩm chuyên tạo dai giòn, kết dính, đàn hồi cho các sản phẩm giò chả, xúc xích, thịt viên…